Øystein

ein ekta frisbeehelt

Øystein er så rå at han lett kunne erstatte hele ferskvaredisken på Meny.

«»