Øystein

ein ekta frisbeehelt

Da Øystein så redselen i hvitøyet, ble den så redd at den løp og gjemte seg.

«»